‘Aandacht gaat verder dan zorg’

De zorg moest persoonlijker, vond ze. Daarom startte Maria Vastenhoud-Docters van Leeuwen in 2015 met Marieva zorg. Een kleinschalige Zeeuwse organisatie voor de begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme en/of psychische aandoening hebben.

“Mijn zusje had zuurstoftekort tijdens de geboorte. Later bleek zij een ernstige ontwikkelingsachterstand en een verstandelijke beperking te hebben en kwam uit onderzoeken naar voren dat zij autistisch is. Die achtergrond en mijn ervaringen in het gezin drijven mij om ervoor te zorgen dat ieder mens een zo fijn mogelijk leven leidt. Daar heeft ieder mens recht op. Maar ook het gezin dat bij de cliënt hoort is belangrijk en heeft onze zorg nodig. Dit heeft mijn aandacht en ik praat hier veel over met mijn collega’s. Ik stel ze vragen als: Hoe zou jij willen dat ze met jouw kind omgaan? Of met je broer of zus? Want alleen vanuit dat begrip en die warmte en genegenheid kun jij weer goed voor anderen zorgen.”

Bekend gezicht

“Het is belangrijk dat cliënten een goede band met hun begeleider kunnen opbouwen,” weet Maria. “Te veel wisselingen zorgen voor onrust. Bij Marieva zorg werken we met twee begeleiders per cliënt. Als er een medewerker onverhoopt ziek wordt, is er altijd nog een ander bekend gezicht dat zorg biedt. Daarnaast willen we dat de cliënt zelf zijn leven bepaalt en kleur geeft. Dus niet onze ideeën, maar de wens van de cliënt is leidend!”

Aandacht

Marieva zorg richt zich op de cliënt en zijn of haar gezin. “Alle aandacht is voor hen,” onderstreept Maria, “en gaat het eens wat minder, dan is er dat een extra telefoontje of bezoekje, zonder dat we meteen naar de uren of op de klok kijken. Aandacht gaat verder dan zorg.

We zijn open en transparant en zullen altijd eerst bekijken of wij de juiste zorgverlener voor de cliënt zijn. Er is een nauwe samenwerking met andere zorgverleners en organisaties, want alleen zo kunnen we onze cliënten de meest uitgebreide en passende zorg bieden.

Marieva zorg werkt samen met onder andere de GGZ, huisartsen, scholen, politie waaronder de wijkagent en de werkplekken van cliënt.

Bij blijven op alle fronten

De vijf ambulante begeleiders van Marieva zorg hebben een passende opleiding gevolgd en veel ervaring in het werkveld. “Maar we zijn ook allemaal geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en willen op alle fronten bijblijven. Alleen zo kunnen we onze kennis optimaal houden en daarmee de kwaliteit waarborgen. Bij Marieva zorg hebben wij een collega met een BIG-registratie en een collega met SKJ-registratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

Het BIG-register geeft duidelijkheid over wat een zorgverlener kan en mag. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties.

Onverwacht

In een kleine organisatie zijn de lijnen korter. Maria: “Zijn er vragen of problemen, dan hoeven die niet eerst langs verschillende mensen. De oplossing is er vaak diezelfde week nog, soms zelfs dezelfde dag. Marieva zorg is een flexibele organisatie en een 9 tot 5 mentaliteit kennen we niet. Zorgmijders die zich niet aan afspraken houden, staan niet meer op het rooster, maar daar lopen we wekelijks onverwachts even binnen als we in de buurt zijn. Het is die aandacht en regelmaat die het leven van onze cliënten kleur geven. Het is diezelfde aandacht die onze cliënten zelfverzekerd maakt, zodat ze kunnen genieten van hun leven.”

Maria-Marievazorg-Ambulante-Zorg-Zeeland-Walcheren-Persoonlijk