Ons team

Wie zijn wij?

De zeven ambulante begeleiders van Marieva Zorg hebben een passende opleiding gevolgd en veel ervaring in het werkveld. We zijn geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en willen op alle fronten bijblijven. Want, zo weten we, ‘alleen zo kunnen we onze kennis optimaal houden en daarmee de kwaliteit waarborgen’.

Bij Marieva Zorg beschikt één van de ambulant medewerkers de BIG-registratie en een ander heeft de SKJ-registratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
Het BIG-register geeft duidelijkheid over wat een zorgverlener kan en mag. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties.

Benieuwd naar de medewerkers van Marieva Zorg? We stellen ons hieronder graag aan u voor!

Waar zorg voorop staat

Maak kennis met ons!

Ons team

Wij staan voor je klaar

Maria Vastenhoud-Docters van Leeuwen

“Tijdens de begeleiding en ondersteuning van de cliënt een vertrouwensband met hem of haar opbouwen, is de mooiste uitdaging die er is. Maar ook om die ander een eind op weg te helpen, zodat hij of zij weer zelf de regie over zijn of haar leven op kan pakken. Dat is mijn doel en passie.”

Na haar studie M.D.G.O agogisch werk (SPW) ging Maria Vastenhoud-Docters van Leeuwen in 1994 in de gehandicaptenzorg werken. De eerste jaren in verschillende woonvoorzieningen in de begeleiding, vanaf 2006 als coördinerend begeleidster in de ambulante begeleiding.

Maria heeft altijd gewerkt met mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast werkte ze een lange periode met mensen met schizofrenie, autisme, gezinnen met één of beide ouders met een verstandelijke beperking, mensen vanuit de reclassering aangemeld en mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Heel belangrijk vindt Maria het om zich te blijven ontwikkelen. Ze volgde cursussen en trainingen als autisme, sociaal netwerk, Psychiatrie, Bol (Begeleid ontdekkend leren) en EIM (Eigen Initiatief Model, training ‘Geef me de 5’ (autisme) en de training hbo post ‘Signs of Safety’. Ook slaagde ze voor MHBO Psychologie en heeft ze de hbo-certificaten ‘Niet aangeboren hersenletsel’ en ‘Systematisch Rehabilitatiegericht handelen’ behaald.

Maria-Marieva-Zorg-Marievazorg-Vastenhoud-Zorgondernemer-Hulp

Zorgondernemer

Wanda-Marieva-Zorg-marievazorg-Zorg-Medewerker

Wanda Ganesh

“Respect, vertrouwen, gelijkwaardigheid en humor zijn voor mij belangrijke aspecten in het leven. Door dit uit de dragen in mijn werk, ben ik toegankelijk voor de cliënt.”

Wanda Ganesh wist altijd al dat ze met mensen wilde werken. Na het behalen van haar SPW-diploma ging ze meteen aan de slag als woonbegeleider in een gezinsvervangend tehuis en als ambulant begeleider. Beide functies zijn uiteindelijk opgegaan in de functie coördinerend begeleider. Inmiddels is Wanda al sinds 2000 werkzaam in de hulpverlening. Ze begeleidde mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag, LVB, autisme, psychische problematiek en NAH.

Gedurende die periode volgde Wanda cursussen, zoals onder andere de methodiek Bewust Ontdekkend Leren (BOL)/ Eigen Initiatief Model (EIM), cursus psychiatrische problematiek, cursus Sociale Netwerk en de cursus HBO-Post Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, training ‘Geef me de 5’ (autisme) en de training hbo post ‘Signs of Safety’.

Wanda: “Met één op één begeleiding bereik je meer. Je leert de cliënt goed kennen en er ontstaat een vertrouwensband. Die is nodig om de cliënt op de juiste manier, zo zelfstandig mogelijk én in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving te begeleiden en zich te laten ontplooien.”

Jantine

“Heel belangrijk vind ik het dat mensen de regie over hun eigen leven kunnen behouden. Daar help ik hen graag bij.”

Sinds augustus 2023 is Jantine van Rij werkzaam bij Marieva Zorg. De organisatie rolde op dat moment op haar pad, maar de wil om met mensen met een hulpvraag te werken, is er al van jongs af aan. Ze groeide op met een zus met een verstandelijke beperking. Ook merkte Jantine dat mensen zich snel vertrouwd bij haar voelen en bij haar aankloppen met hun verhaal; de aanzet om te willen werken met en voor mensen, om hen de juiste ondersteuning te bieden, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

Jantine deed de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en vulde die opleiding door de jaren heen aan met studies, cursussen en workshops als onder andere kindercoach, psychodiagnostiek, autisme en rouwverwerking.

In totaal werkte ze ruim acht jaar in woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen. Jaren die ze halverwege onderbrak om er te zijn voor haar eigen opgroeiende kinderen. Die zorg combineerde ze met de zorg voor andermans kinderen, veelal met een specifieke zorgbehoefte. Ze heeft ervaring met autisme en het ondersteunen in het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven en in het hoofd. 

Jantine is een open en betrokken mens; ze ziet en hoort de cliënt.

In het team van Marieva Zorg voelt Jantine de warme sfeer en ook het enthousiasme om de cliënten vanuit een betrokken hart te ondersteunen.

Jantine: “Per cliënt is de hulpvraag, dus ook de aanpak verschillend; de ondersteuning moet aansluiten bij de cliënt en de omstandigheden. Daar zet ik mij met hart en ziel voor in. Want mensen helpen, dat is wat ik wil. Ik mag wel stellen dat dat mijn roeping is.”

Anita-Marieva-Zorg-marievazorg-Hulp-Zorg-Medewerker

Anita Israel

“Werken bij het team van Marieva Zorg ervaar ik als een warm bad. Respect, zijn wie je bent, je veilig voelen zijn kernwoorden waar ik voor sta. Ik hoop dat daardoor ook de cliënten de begeleiding als een warm bad ervaren.”

Zo’n 35 jaar geleden kwam Anita vanuit Limburg naar Zeeland om er een opleiding in de economische/toeristische sector te volgen. Maar na een paar jaar was ze nog steeds onrustig in haar werk en maakte ze de stap naar de interne opleiding tot Z-verpleegkundige bij een grote Zeeuwse instelling. Uiteindelijk bleek dat een goede keus, want Anita heeft er 28 jaar gewerkt. Naast het werken op de groep, was ze ook een paar jaar lid van de Ondernemingsraad en heeft ze de laatste jaren lesgegeven in verpleegtechnische handelingen. Ondanks de interne cursussen wilde Anita toch meer verdieping in haar vak en heeft ze in 2011 de studie HBO-Verpleegkunde afgerond. De hbo post training ‘Niet aangeboren hersenletsel’ is de huidige uitdaging.

Anita: “Door mijn stage in de thuiszorg heb ik ervaren hoe fijn het is de mensen in hun thuissituatie te kunnen helpen. Dit trekt me ook heel erg aan bij Marieva Zorg, waar ik sinds november 2019 als ambulant begeleider de cliënten één op één, vaak thuis, mag ondersteunen.”

Angie Rottier

“Iedere cliënt mag zichzelf zijn en moet zich veilig kunnen voelen, dat vind ik heel belangrijk. De kernwaarden respect, eerlijkheid en gelijkwaardigheid staan bij mij voorop.”

Alison Nuis is sinds 1 november 2020 werkzaam bij Marieva Zorg. In 2018 rondde ze de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg af. Tijdens haar opleiding heeft Alison in verschillende sectoren ervaring opgedaan. Ze liep stage in een verpleeghuis, op de dagbehandeling voor mensen met NAH, Parkinson en Dementie. Ook liep ze stage in een GGZ-instelling waar ze verschillende psychiatrische ziektebeelden zag. Tijdens haar afstudeerjaar koos ze voor een stage binnen de jeugdzorg. Na de studie werkte Alison nog een tijd als pedagogisch medewerker op een school die onderwijs én hulpverlening biedt aan jongeren met diverse (gedrag)problematieken tussen 12 en 18 jaar. Alison startte in 2019 met de hbo-opleiding Social Work flexibele deeltijd.

Alison: “Wat mij meteen aansprak bij Marieva Zorg was de persoonlijke aandacht voor de cliënt en de diversiteit van de doelgroep. De cliënt staat centraal. We kijken naar wat er wel goed gaat en wat er wel mogelijk is. Geen dag in ons werk is hetzelfde, hoorde ik collega’s zeggen en daar sluit ik me bij aan. Wij hebben uitdagend werk dat veel voldoening geeft!”

Maïscha Masson

“Ik vind het belangrijk dat iemand gezíen wordt. Niet de beperking of het probleem, maar wie iemand ís: een mens!”

Maïscha Masson is ambulant begeleider bij Marieva Zorg en studeert social work. Ze werkte jaren in de dienstverlening. Na een tijd administratief werk verricht te hebben, ontdekte ze dat ze het directe contact met mensen erg miste. Een goede reden om social work te gaan doen. Ook biedt deze studie de mogelijkheid om meer te leren en te ontdekken over mensen; waarin ze vast kunnen lopen en wat ze nodig hebben in moeilijke situaties.
Ook haar vrijwilligerswerk voor VluchtelingenWerk Nederland liet Maïscha zien dat persoonlijk contact belangrijk voor haar is. Ze vindt het fijn om als vrijwilliger heel praktisch te kunnen helpen. Bijvoorbeeld door de weg te wijzen in de administratieve regels, helpen in de zoektocht naar werk of door internet aan te vragen.

Net zoals in haar vrijwilligerswerk staan ook bij Marieva Zorg de persoon en de positieve benadering centraal. Bij Marieva Zorg vertaalt Maïscha dat naar een holistische benadering; niet uitgaan van de beperking of het probleem, maar goed luisteren naar de cliënt, luisteren naar wat hij of zij nodig heeft en daarop inspelen. Maïscha beschikt over de nodige mensenkennis en kan situaties en stemmingen goed in- een aanvoelen. Ze geniet van de één op één begeleiding, want dat biedt haar de mogelijkheid om vertrouwen op te bouwen en dieper op vragen en kwesties in te gaan. Ook houdt ze van de eerlijkheid en openheid van de cliënten. Ze gaat niet zitten afwachten, maar pakt aan en zoekt daar waar nodig naar oplossingen.

Maïscha: “Graag wil ik mensen helpen om voor hen het leven aangenamer te maken. Door te kijken wat er allemaal kan en mogelijk is. In dit werk, bij die persoonlijke benadering en het contact met de cliënten ligt mijn hart!”

Kyra Brandes

‘Ieder mens is de moeite waard’

Sinds 1 juli 2023 is Kyra Brandes ambulant hulpverlener bij Marieva Zorg. Ze deed jaren geleden SPH in Breda en werkte onder andere met mensen met een verstandelijk beperking en in de kinderopvang. Toen haar kinderen jong waren, nam ze meer tijd om voor hen te zorgen. Wel was ze in die periode gastouder en begeleidde ze een autistische cliënt.

Drie jaar geleden ontdekte ze de ambulante hulpverlening en kwam ze uiteindelijk bij Marieva Zorg terecht. Het kleine team, de korte lijnen en de duidelijke communicatie binnen de organisatie spreken Kyra erg aan.

Hulpverlenen zit in haar bloed; dat is wat ze wil doen. Naar mensen luisteren, reageren op wat ze ziet en hoort, praktische zaken uitzoeken, zodat er meer rust ontstaat, luisteren naar de ander zodat diegene zijn of haar verhaal kwijt kan. Met luisteren en geduld bouwt ze een band op met haar cliënten. Kyra biedt ondersteuning en toont respect en weet, eerlijkheid duurt het langst. Ze doet wat ze zegt en zegt wat ze doet.

Kyra: “Mijn missie is mijn cliënten laten voelen dat ze de moeite waard zijn, dat ze zich gezien en gehoord voelen. Mijn missie is ook ze te helpen om iets moois van hun leven te maken. Dat kost tijd, maar ik ben er, iedere week weer. Door er te zijn en te luisteren hoop ik het vertrouwen van de cliënt te krijgen. Ook geef ik complimenten, want van complimenten groeit een mens. Kortom, ik hoop de cliënten iets mee te geven, waar ze iets aan hebben. Nu of in de toekomst.”

Maaike Smit

“Ik vind het belangrijk om de focus te leggen op mogelijkheden, de kansen en de krachten.”

Maaike Smit is neuropsycholoog en orthopedagoog-generalist. Sinds 2021 werkt zij naast
haar baan bij de Zorgmuiters ook als zelfstandig ondernemer.

Maaike is onder andere als gedragsdeskundige betrokken bij een woning voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, ze geeft werkbegeleiding en is beschikbaar voor advies en consultatie (of sparringpartner) voor verschillende zorgverleners. Daar is Marieva Zorg er één van. “Zorgverleners kloppen bij mij aan als ze bijvoorbeeld zijn vastgelopen in de hulpverlening aan en ondersteuning van een cliënt. Samen kijken we naar wat er ontbreekt,
denk ik mee en kijk en zoek ik samen met de cliënt en zorgverlener naar de beste route.”

In die zoektocht neemt Maaike iemands geschiedenis mee; hoe zit het familienetwerk in elkaar, wat is iemands achtergrond. Emoties krijgen daarin de ruimte, want emoties hebben een signaalfunctie. Die emoties zijn de verbinding, tussen hart en hoofd, tussen denken en voelen. Verbinding met jezelf, verbinding met elkaar. 

“Daar sta ik voor, voor verbinding. Door hart en hoofd te verbinden, kom je tot de kern; dit helpt om tot een oplossing te komen.”

Maaike is als gedragdeskundige verbonden aan Marieva Zorg.