Privacy verklaring

Privacy verklaring

Marievazorg hecht veel belang aan uw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Daarom behandelen we uw data met de grootste zorg. Door wijzigingen in de reglementering met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 is ons Privacy beleid bijgewerkt. We nodigen u uit om dit beleid door te nemen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en van de belangrijkste punten ter zake.

In het kader van de nieuwe wet informeren wij u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op, uw medische gegevens vermelden wij op het cliënten dossier. Binnen afzienbare tijd zullen wij deze gegevens ook digitaal verwerken. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat het met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens akkoord door onze praktijk te laten uitvoeren. Deze privacyverklaring geldt voor al onze cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige cliënt, cliënt wil worden of wilde worden (maar uiteindelijk niet is gebeurt) of wanneer wij voor uw zorgaanbieder waarnemen.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:
*Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
*Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we dit vooraf aan u.
*Uw gegevens verwerken wij op basis van de begeleidingsovereenkomst zoals beschreven in de Zorgwetgeving.
*Uw kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
*Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
*U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De Zorgwetgeving vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
*U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
*U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
*Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons bewaartermijn van de Zorgwetgeving.

page2image2431354720


*Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij van derden ontvangen.

Contact gegevens:
Maria Vastenhoud-Docters van Leeuwen m.vastenhoud@marievazorg.nl